• <li id="nzzzr"></li>
 • <progress id="nzzzr"><span id="nzzzr"><kbd id="nzzzr"></kbd></span></progress>

   <progress id="nzzzr"><legend id="nzzzr"></legend></progress>
   <li id="nzzzr"></li>

    <progress id="nzzzr"><span id="nzzzr"></span></progress>
    <div id="nzzzr"><strike id="nzzzr"><u id="nzzzr"></u></strike></div>
    <progress id="nzzzr"><span id="nzzzr"></span></progress>

    Dünyay? diledi?iniz gibi yakalay?n.

    Gitti?iniz her yerde.

    Lightroom mobile ile foto?raflar?n?z? hareket halindeyken ücretsiz olarak düzenleyin.

    Creative Cloud Foto?raf plan?na sahip olun. Ba?lang?? fiyat?: ₺62,68/ay.

    App Store
    Google Play

    ?

    Adobe Photoshop Lightroom ile foto?raflar?n?z? diledi?iniz yerde kolayca düzenleyin.

    Mobil ayg?t, masaüstü veya web'deki kullan?m? kolay arabirimde bulunan gü?lü düzenleme ?zellikleriyle an?lar?n?z? yans?tan foto?raflar olu?turun. Foto?raflar?n?z ve yapt???n?z düzenlemeler bulut ortam?nda yedeklenir; ayr?ca foto?raflar?n?z? an?nda organize edebilir ve aratabilirsiniz.

    Lightroom

    Lightroom
    Bulut tabanl? foto?raf hizmeti ve 1 TB bulut depolama alan?

    Adobe Photoshop Lightroom ile foto?raflar?n?z? diledi?iniz yerde kolayca düzenleyin.

    Adobe Photoshop ile g?rüntülerinizi d?nü?türün.

    ?

    Art?k masaüstü ve iPad'de de sunulan Photoshop sayesinde ilham nerede gelirse gelsin ister günlük düzenlemelerinizi yap?n, isterseniz de g?rüntülerinizi ba?tan yarat?n. K?rp?n, ??eleri kald?r?n, foto?raflar? r?tu?lay?n ve birle?tirin. Renklerle ve efektlerle oynay?n. Foto?raf??l?k sanat?n? ba?tan yarat?n.?Foto?raf plan?n?za iPad'de Photoshop dahildir.

    Photoshop

    Photoshop
    G?rüntü düzenleme ve kompozisyon olu?turma

    Photoshop ile g?rüntülerinizi d?nü?türün.

    Creative Cloud Foto?raf plan?yla birlikte sunulan uygulamalar.

    Lightroom

    Photoshop Lightroom

    Nerede olursan?z olun gü?lü foto?raf düzenleme.


    Lightroom Classic

    Lightroom Classic

    Masaüstü i?in optimize edilmi? foto?raf düzenleme.


    Photoshop

    Photoshop

    Masaüstünde ve iPad'de mükemmel g?rüntüler, grafikler ve resimler düzenleyin, birle?tirin ve olu?turun.


    Photoshop Express

    Photoshop Express

    Foto?raflar?n?z? hareket halindeyken düzenleyin ve d?nü?türün.


    Photoshop Camera

    Photoshop Camera

    Kolayca mükemmel foto?raflar ?ekin ve payla??n.


    Sorunuz mu var? Hemen yan?tlayal?m.

    Foto?raf planlar? aras?ndaki fark nedir?
    Lightroom plan? ile birlikte, Lightroom'un yan? s?ra foto?raflar?n?za istedi?iniz yerden eri?ebilmenizi ve foto?raflar?n?z? düzenleyebilmenizi sa?layan 1 TB bulut depolama alan? sunulur. Creative Cloud Foto?raf plan? ile birlikte, Lightroom'un yan? s?ra 20 GB (veya daha fazla) bulut depolama alan?, Lightroom Classic ve Photoshop sunulur.
    Planlar? kar??la?t?r?n

    Foto?raf plan?n? sat?n almadan ?nce deneyebilir miyim?
    Evet. Bir plan?n size uygun olup olmad???na karar vermek i?in yedi günlük ücretsiz deneme sürümünü indirebilirsiniz.
    ücretsiz deneme sürümünüzü ba?lat?n

    Uygulamalar? kullanmak i?in ?evrimi?i mi olmal?y?m?
    Hay?r. Tüm Creative Cloud masaüstü uygulamalar?n?z do?rudan bilgisayar?n?za yüklenir. Uygulamalar? ?al??t?rmak i?in internet ba?lant?s?na gerek yoktur.

    Daha fazla bilgi edinmek i?in ne yapmam gerekiyor?
    Kendiniz i?in en mükemmel plan? se?menize yard?mc? olmak üzere tüm foto?raf planlar? hakk?nda ek SSS'lerimiz bulunuyor.?
    Daha fazla bilgi edinin

    Size en uygun plan? bulun.

    Lightroom (1TB)

    ₺62,68/ay

    Di?er Creative Cloud hizmetleriyle birlikte masaüstü ve mobil cihaz?n?zda Lightroom.

    Foto?raf (20 GB)

    ₺62,68/ay

    Masaüstü ve mobil cihazlar i?in Lightroom; masaüstü ve iPad i?in Lightroom Classic ve Photoshop.

    Foto?raf (1 TB)

    ₺125,08/ay

    Masaüstü ve mobil cihazlar i?in Lightroom; masaüstü ve iPad i?in Lightroom Classic art? Photoshop.

    Telefonla sat?n almak i?in: +44 203 0277 764

    Creative Cloud

    Herkes i?in yarat?c?l?k.

    Foto?raf. Video. Tasar?m. Kullan?c? Deneyimi. 3D ve Art?r?lm?? Ger?eklik (AR). Creative Cloud, hayal gücünüzün sizi g?türdü?ü her yerde ihtiyac?n?z olan her ?eye sahiptir.

    亚洲欧洲视频一区